دهان اولین قسمت دستگاه گوارش است که از لب ها شروع و به حلق منتهی می گردد. در دهان دو فک وجود دارد.
       فک بالا ثابت است و حرکت نمی کند. ولی فک پائین حرکت دارد و عمل باز و بسته شدن دهان را انجام می دهد. در داخل استخوان هر فک حفراتی وجود دارد که ریشه دندانها در آن قرار می گیرد.
در این حفرات دندانها بوسیله الیاف دور دندان به استخوان فک متصل می شوند. روی آرواره ها و دور دندان را لثه می پوشاند.
       به آرواره لثه و الیاف نگهدارنده دور دندان بافت نگهدارنده دندان گفته می شود.
دهان انسان در اعمال زیادی نظیر حرف زدن خندیدن. چشیدن . گاز گرفتن. جویدن و بلعیدن غذا شرکت دارد.
اولین قدم در راه گوارش غذا. خرد کرد و جویدن مواد غذایی است که توسط دندان صورت می گیرد . هرکدام از دندان با شکل خاص
خود به عمل جویدن کمک کی کنند.
دندان های پیشین برای بریدن . دندان های نیش برای پاره کردن و دندان های آسیا برای خرد کردن لقمه شکل گرفته اند.

هر انسان در زندگی خود. دو سری دندان ( دندانهای شیری و دندان های دایمی ) و سه دوره دندان ی ( شیری. مخلوط و دایمی) ‌دارد. از حدود 6 ماهگی که اولین دندان شیری در دهان نوزاد رویش میابد . تا سن 6 سالگی که اولین دندان دایمی در دهان می روید را دوره دندان ی شیری می گویند. در این دوران فقط دندان شیری در دهان وجود دارد.
از 6 تا 12 سالگی به تدریج دندانهای شیری جای خود را به دندانهای دایمی می دهند. این زمان را دوره دندانهای مخلوط می گویند.

دندان های شیری معمولا از شش ماهگی شروع به رویش می نمایند و تا سن دو و نیم سالگی تکمیل می شوند.
        البته زودتر در آمدن و یا تاخیر در رویش به مدت چند ماه طبیعی است. ولی اگر این تاخیر بیش از 9 ماه گردد باید به دندان پزشک مراجعه نمود.
       تعداد دندان های شیری 20 عدد است یعنی کودک در هر فک ده دندان دارد و این ده دندان در دو نیمه راست و چپ به صورت قرینه قرار دارد.
اسم این پنج دندان از خط وسط به طرف عقب عبارتند از :‌دندان پیش میانی. که بطور قراردادی با حرف A نشان داده می شود .

     دندان پیش طرفی و یا B .
      دندان نیش یا C‌.
      دندان آسیای اول یا D.
      دندان آسیای دوم یا E.

تعداد و نوع دندان ها در فک بالا و پائین یکسان است. در هر فک نیز تعداد و نوع دندان های نیمه راست و چپ مشابه هستند.
بنابراین در دهان 4 نیمه فک داریم.

     نیمه چپ فک بالا            نیمه راست فک بالا
           نیمه چپ فک پائین            نیمه راست فک پائین

برای اسم بردن هر دندان باید جای آن را در فک مشخص کرد برای این کار از شکل زیر استفاده می شود. این شکل . فک و دندان های شخصی که در روبروی ما ایستاده است. را نشان می دهد.

دندان های شیری علاوه بر وظایف معمولی یک دندان ( جویدن. تکلم حفظ شکل و زیبایی چهره ) وظیفه دیگری نیز دارند. در واقع دندانهای شیری نسبت به دندانهای دایمی وظیفه و نقش مهمی را به عهده دارند. حفظ فضاهای لازم برای رویش دندان های دایمی. وظیفه دندانهای شیری است.
رویش صحیح دندان های دایمی ارتباط نزدیکی با حفظ دندان های شیری تا سن طبیعی افتادن آنها دارد. بطوریکه هرگاه دندان های شیری زودتر از زمان طبیعی کشیده شوند. یا آنکه بیشتر از مدت زمان لازم در دهان باقی بمانند. ممکن است رویش دندان های دایمی زیرین دچار اشکال شود.
       به عنوان مثال دندان های D و E بایستی تا سن 12-10 سالگی بطور سالم در دهان باقی بمانند. سپس با لق شدن آنها دندان های دایمی به جای آنها رویش یابند . اگر این دندان ها زودتر از موقع از دست بروند . دندانهای مجاور به سمت محل خالی دندان کشیده شده حرکت کرده فضای موجود را تنگ تر می نمایند. لذا رویش دندان دایمی دچار مشکل می شود.
       متاسفانه بسیاری از پدر و مادرها فکر می کنند که زود خراب شدن دندان های شیری و کشیدن آنها مهم نیست ‌چرا که دندان های دایمی به جای انها خواهند رویید. به این ترتیب با عدم مراقبت کافی باعث پوسیدگی زود رس و از دست رفتن آنها می شوند. که نتیجه آن رویش نابجا و یا عدم رویش دندان های دایمی زیرین است.